Aktualności

Witamy na stronie internetowej .

ZAPROSZENIE
Na podstawie Statutu Sołectwa Binarowa zwołuje się  w dniu 
23 września 2018 roku ( niedziela) o godzinie 12:00 
Zebranie Wiejskie Sołectwa Binarowa.
Zebranie odbędzie się w w budynku szkoły w Binarowej.

Dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne i solarne.

Pobierz pliki


Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Binarowa 12 czerwca (wtorek) 2018 r.
harmonogram odbioru oraz ważna informacja.Kolejną ratę podatku 
będzie można opłacić w Domu Strażaka we wtorek 15 maja 2018 roku od godziny 13:00 do godziny 16:00

Burmistrz Biecza 
przypomina o spotkaniu konsultacyjnym w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biecz, które odbędzie się 
w niedzielę 20 maja o godz. 12.00 w naszej Szkole

Niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus zagości w Waszych sercach i napełni je wiarą, miłością i pokojem. By te święta były nie tylko czasem wytchnienia i odpoczynku, ale również czasem duchowej odnowy. Tego wszystkim życzą strażacy, rada sołecka i sołtys.

Podatek 
na rok 2018, będzie można opłacić w Domu Strażaka w dniach
 14 i 15 marca 2018 r. ( środa i czwartek) 
od godziny 13:00 do godziny 16:00

SZKOLENIE ROLNICZE
Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje, że w dnu 12 marca 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 W Domu Strażaka w Binarowej odbędzie się szkolenie rolnicze na temat: 
" Nowych zasad składania e-wniosków o płatności obszarowe", a także na temat "dopłat do trwałych łąk i pastwisk"
 Na szkolenie przyjedzie przedstawiciel 
                              ARiMR oraz KRUS.

Przypomnienie 
dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Binarowej o zebraniu sprawozdawczym w dniu 25 lutego 2018 roku o godzinie 17:00

obecność obowiązkowaBadania geofizyczne

Sesja Rady Miejskiej w Bieczu

Nakazy podatkowe
 na 2018 rok,
 oraz kalendarze  z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych można jeszcze odebrać w Domu Strażaka w
niedzielę 18 lutego 2018 r.
od godziny 10- tej do godziny 13- tej.


Nakazy podatkowe na 2018 rok, oraz kalendarze z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, będą wydawane
 w Domu Strażaka
 11 lutego 2018 r.( niedziela)
 od godziny 10- tej do godziny 13- tej.


Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje, że w dniu 14 marca 2018 roku w Bieczu na „Wantuchówce” 
odbędzie się szkolenie dla osób posiadających opryskiwacze ciągnikowe i plecakowe.
 Ukończenie takiego szkolenia jest obowiązkowe, co pięć lat.
 Zapisy prowadzi sołtys w Binarowej do dnia 28 lutego 2018 roku.

Sołtys tel: 510142568
A. Baczyński tel: 662154913

Artur Baczyński
Doradca
PZDR Gorlice
ul. Biecka 9b, 38-300 Gorlice
tel. 18 352-43-95    e-mail: artur.baczynski@modr.pl
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku.

IV ratę podatku
będzie można opłacić w środę 15 listopada 2017 r. w Domu Strażaka
od godz 13:00 do godz 16:00

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
opon, zużytego sprzętu elektrycznego itp.
w dniu 10 pażdziernika 2017 r. ( wtorek).

Kolejną ratę podatku
 będzie można opłacić 
w Domu Strażaka 
w  poniedziałek 
11 września 2017 roku
od godz 14:00 do godz 16:00

Burmistrz Biecza oraz Sołtys Sołectwa Binarowa, zwołują Zebranie Wiejskie Sołectwa Binarowa w dniu 10 września ( niedziela) 2017 roku o godzinie 12: 00 ( po sumie) w Domu Strażaka w Binarowej .
Porządek obrad:
1. Informacja na temat realizacji Funduszu Sołeckiego w roku 2017.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na rok 2018.
3. Sprawy różne.


Informuję mieszkańców wsi Binarowa, że w dniu 18 lipca 2017 r. (wtorek)
będą wydawane worki na odpady komunalne segregowane,
 w godzinach od 13:00 do 16:00,
 w Domu Strażaka w Binarowej.

Klub Samopomocy „Dialog” w Binarowej.
„To ważne miejsce dla nas – możemy się tam integrować , uczyć , bawić i poznawać nowe rzeczy”–tak uważają Uczestnicy nowo powstałego Ośrodka Wsparcia-Klubu Samopomocy „Dialog” w Binarowej.


Zaproszenie dla Mieszkańców Gminy Biecz do uczestnictwa w Zebraniach Wiejskich oraz Zebraniach Mieszkańców Osiedlowych połączonych z Konsultacjami Społecznymi w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biecz na lata 2016-2023

Harmonogram

Racławice – Remiza OSP – 7 maja 2017 r. (niedziela) o godz. 15:00

Korczyna – Remiza OSP – 14 maja 2017 r. (niedziela) o godz. 14:00

Strzeszyn – Zespół Szkolno – Przedszkolny– 14 maja 2017 r. (niedziela) o godz. 16:00

Rożnowice - Remiza OSP – 14 maja 2017 r. (niedziela) o godz. 18:00

Libusza – Remiza OSP – 21 maja 2017 r. (niedziela) o godz. 13:00

Grudna Kęska – Dom Ludowy – 21 maja 2017 r. (niedziela) o godz. 16:00

Głęboka – Dom Ludowy – 21 maja 2017 r. (niedziela) o godz. 18:00

Binarowa – Remiza OSP – 28 maja 2017 r. (niedziela) o godz. 12:00

Sitnica – Remiza OSP – 28 maja 2017 r. (niedziela) o godz. 15:00

Bugaj – Remiza OSP – 28 maja 2017 r. (niedziela) o godz. 18:00

Komitet Osiedlowy Nr 1 – Remiza OSP w Bieczu 27 maja 2017 r. (sobota) o godz. 16:00

Komitet Osiedlowy Nr 2 - Remiza OSP w Bieczu 27 maja 2017 r. (sobota) o godz. 14:00

Komitet Osiedlowy Nr 3 – Remiza OSP w Bieczu 27 maja 2017 r. (sobota) o godz. 18:00Porządek obrad:

Konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biecz Porządek obrad:na lata 2016 – 2023.
Podsumowanie zrealizowanych inwestycji i działań w zakresie edukacji, kultury i promocji w latach 2015 – 2016.
Plany inwestycyjne i inwestycje w 2017 r.
Omówienie zagadnień z zakresu bezpieczeństwa z udziałem policji
Omówienie zagadnień z zakresu ochrony zdrowia na terenie Gminy Biecz
Sprawy bieżące, wnioski i postulaty mieszkańców.
ZARZĄDZENIE Nr 381/2017 Burmistrza Biecza 

z dnia 21 kwietnia 2017 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biecz na lata 2016-2023OBWIESZCZENIE

Burmistrza Biecza

z dnia 21 kwietnia 2017 r.

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biecz na lata 2016-2023Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców


UM Biecz

XXI sesja Rady Miejskiej w Bieczu

Wykonanie zdjęć lotniczych Powiatu Gorlickiego

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spłecznego

I ratę podatku 
będzie można opłacić w Domu Strażaka we wtorek 14 marca od godz. 14:00 do godz. 17:00 oraz w środę 15 marca od godz. 12:00 do godz. 17:00

Osoby, które nie odebrały jeszcze nakazów podatkowych na 2017 rok, mogą je odebrać po sumie w niedzielę 26 lutego 2017 r
w Domu Strażaka. Z uwagi na trudne warunki, sołtys może nie zdążyć na czas dostarczyć nakazów do każdego gospodarstwa.

Nakazy podatkowe
W dniu 19 lutego 2017 roku 
(niedziela- po Mszach Św.)
w Domu Strażaka, będzie jeszcze można odebrać nakazy podatkowe na rok 2017. Natomiast gospodarstwa, które jeszcze nie złożyły deklaracji na wywóz nieczystości ciekłych, mogą ( powinny) je złożyć przy odbiorze nakazów u sołtysa, lub w Urzędzie Gminy w Bieczu.

Bronisław Kamiński 
- jeden z elity polskiej dywersji.
Binarowa posiada swojego cichociemnego bohatera, którego ofiara z życia stanowi niebagatelny wkład w polską drogę ku wolności i niepodległości w czasie ostatniej wojny światowej.

ZAPOBIEGANIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ PTASIEJ GRYPY W POLSCE

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków,

zakazuje się:
 pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki

nakazuje się:
 odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, 
w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
 przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli 
w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami. 

Zgodnie z art. 85aa ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt:

„Kto, wbrew wydanym w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie nakazom, zakazom lub ograniczeniom nie stosuje zalecanych środków ostrożności, podlega karze pieniężnej 
w wysokości od 0,2 do 0,8 kwoty przeciętnego, wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego”.


Urząd Miejski w Bieczu

Opracowanie cyfrowej ortofotomapy dla Powiatu Gorlickiego
W jednostce ewidencyjnej Biecz planowane jest wykonanie w latach 2017-2020 modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miejscowości Binarowa, Głęboka, Grudna Kępska i Sitnica.

Kino Farys w Bieczu

Marka lokalna – nasze powody do dumy, szansa dla rozwoju regionu, produktów lokalnych i ekonomii społecznej.

W dniu 12 lutego 2017 roku 
(niedziela- po sumie)
w Domu Strażaka, będzie można odebrać nakazy podatkowe na rok 2017. Natomiast gospodarstwa, które jeszcze nie złożyły deklaracji na wywóz nieczystości ciekłych, mogą ( powinny) je złożyć przy odbiorze nakazów u sołtysa, lub w Urzędzie Gminy w Bieczu.


OSTRZEŻENIE Nr 9
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia 

Silny mróz/3
Obszar 
Małopolskie - subregion południowy 
Ważność od godz. 17:00 dnia 07.01.2017 do godz. 10:00 dnia 08.01.2017 

Przebieg Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -30°C do -25°C. Lokalnie w dolinach górskich spadek do -34°C. Wiatr o średniej prędkości do 5 km/h.
Prawdopodobieństwo 90%
Uwagi Ostrzeżenie zostanie przedłużone z niższym stopniem zagrożenia.
Dyżurny synoptyk Łukasz HarasimowiczGodzina i data wydania godz. 10:24 dnia 07.01.2017

2017-01-04
Akcja Zima na terenie Gminy Biecz
 Zimowe utrzymanie dróg na terenie naszej Gminy – ważne informacje czytaj więcej

2017-01-03
Informacja o jednostkach posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości

Odbiór odpadów w 2017 roku
W miejscowości BINAROWA – Odbiór odpadów niesegregowanych i odpadów
biodegradowalnych co dwa tygodnie w czwartek oraz odpadów segregowanych
co cztery tygodnie w czwartek wzdłuż następujących dróg:
główna droga 980
droga „Binarowa - Granica do Święcan"
droga „Wygon Od Nadola"
droga "Lechowe Potoki" (część)
droga „Binarowa Stara Droga" łącznie z „Drogą Na Maślakowice"
droga „Binarowa - Wygon" wraz z odnogą „Wygon na las"
droga „Na Kopę" następnie „Zielona Ulica"
droga „Binarowa - Jurusiowe Potoki"
droga „Binarowa - Szarowicza Pola"
doga „Górny Gościeniec"
droga „Na Kamieniec"
droga „Racławice – Biecz"
Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i odpadów
biodegradowalnych:

05, 19 stycznia
02, 16 lutego
02, 16, 30 marca
13, 27 kwietnia
11, 25 maja
08, 22 czerwca
06, 20 lipca
03, 17, 31 sierpnia
14, 28 września
12, 26 października
09, 23 listopada
07, 21 grudnia
Odbiór odpadów komunalnych segregowanych:
05 stycznia
02 lutego
02, 30 marca
27 kwietnia
25 maja
22 czerwca
20 lipca
17 sierpnia
14 września
12 października
09 listopada
07 grudniaW miejscowoś

Dziękuję wszystkim za okazaną pomoc, wsparcie i współpracę w mijającym roku. Dziękuję za uwagi, za słowa krytyki, dzięki którym można było spojrzeć na wiele spraw z innej strony. Życzę wszystkim, aby nadal było nie gorzej niż jest – a nawet lepiej, co jest mile widziane. Natomiast z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku, wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości oraz Błogosławieństwa Bożego. Tego życzą strażacy z Binarowej, rada sołecka oraz sołtys. 

Ostrzeżenie meteorologiczne


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 107
Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady śniegu/2

Obszar

województwo małopolskie - subregion południowy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 20:00 dnia 30.11.2016 do godz. 20:00 dnia 02.12.2016

Przebieg

Na Podhalu prognozuje się wystąpienie opadów śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 20:00 dnia 30.11.2016 do 20:00 dnia 01.12.2016 od 15 cm do 25 cm, od 20:00 dnia 01.12.2016 do 20:00 dnia 02.12.2016 od 15 cm do 25 cm. Największa intensywność opadów przewidywana jest w nocy 01/02.12.2016.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)
80%

Odbudowa drogi gminnej " Wygon od Nadola"

Kochani, Wasze uwagi, spostrzeżenia i zastrzeżenia zgłosiłem do gminy. Zapraszam do obejrzenia zdjęć z odbudowy drogi. Poniżej można umieścić swój komentarz. 

Informacja o sesji Rady Miejskiej w Bieczu
W najbliższy poniedziałek (28 listopada) o godz.10.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Pobierz pliki


PILNE ! 
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Szanowni Państwo
Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków, proszone są o szybkie złożenie oświadczenia (druk do pobrania poniżej) do 21 listopada 2016 r. Późniejsze zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.
Oświadczenia muszą uzupełnić wszyscy właściciele nieruchomości na których ma być wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączami i rozsączaniem. Proszę o zamieszczenie w oświadczeniu nr telefonu.
Budowa przydomowych oczyszczalni jest możliwa jedynie na terenach poza aglomeracją (mapa do pobrania poniżej), z wyjątkiem terenów na których jest kanalizacja oraz na których już zaprojektowano kanalizację sanitarną.
Istnieje możliwość podłączenia kilku budynków do jednej oczyszczalni (max. 30 osób), co obniży koszty udziału w budowie oraz eksploatacji.
Szacowany koszt budowy oczyszczalni dla 5 osób to ok 15 000 zł, dla 30 osób około 50 000 zł
Szacowane dofinansowanie to ok. 70%.

Poza terenem aglomeracji znajdują się w całości miejscowości: Sitnica, Bugaj, Strzeszyn, Grudna Kępska, Głęboka.
Natomiast w miejscowościach Biecz, Binarowa, Korczyna, Racławice, Rożnowice, Libusza, tereny poza aglomeracją to te na których nie ma kanalizacji sanitarnej i nie jest ona projektowana. 

Pobierz pliki

Pobierz pliki


NIEPODLEGŁOŚĆ

Spośród słów używanych nieczęsto,tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi – niepodległość.

Niepodległość to brąz na cokołach,
lecz na co dzień – mówiąc po prostu
polski dom, polski las, polska szkoła,
polska władza i polski Kościół.

Ono znaczy – bez strachu spać.
Ono znaczy – spokojnie się budzić,
kochać, śmiać się i pewnie trwać
– w wolnym kraju wśród wolnych ludzi.

Marcin Wolski

Kolejną ratę podatku 
( ostatnią już w tym roku)
będzie można opłacić w Domu Strażaka w poniedziałek i wtorek
czyli 14 i 15 listopada 2016 roku 
od godz 13:00 do godz 16:00 

Będzie można pobrać również do wypełnienia formularze "OŚWIADCZENIE O NIECZYSTOŚCIACH CIEKŁYCH"

OGŁOSZENIE
w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników na nieczystości ciekłe
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
         
W związku z powyższym do Urzędu Miejskiego w Bieczu należy złożyć oświaczenie o sposobie pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości. Właściciele nieruchomości, którzy do tej pory nie dokonali tego obowiązku są proszeni o złożenie oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.
         
        Oświadczenie jest dostępne w Urzędzie Miejskim w Bieczu, pokój nr. 12 (Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej), u sołtysa wsi a także na stronie internetowej www.biecz.pl w zakładce Gospodarka odpadami komunalnymi - Formularzę do pobrania lub klikając w poniższ napis Pobierz pliki.

Koncert Andrzeja Rybińskiego w Rożnowicach

Zbiórka Odpadów Wielkogabarytowych w Gminie Biecz

Zebranie Wiejskie
Dnia 25 września 2016 roku ( niedziela) o godzinie 12:00 w Domu Strażaka w Binarowej, odbędzie się Zebranie Sołeckie. Zapraszam do udziału.

Kochani.
Kolejną ratę podatku 
będzie można opłacić w Domu Strażaka 
14 i 15 września 2016 roku 
( środa, czwartek)
od godz 11:00 do godz 16:00.

„Muzyka Ziemi Obiecanej” w wykonaniu kwartetu smyczkowego „Apertus Quartet”.
21 sierpnia, godz. 18.00, kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej (UNESCO)
Z okazji X Jubileuszowej edycji Festiwalu Muzyka Zaklęta w Drewnie na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce, tym razem najpiękniejsza polska muzyka filmowa w Binarowej. 
Więcej na stronie 

Ostrzeżenia meteorologiczne
Prognozy niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

2016-07-25
Ostrzeżenie meteorologiczne
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h. Lokalnie grad.

Ogłoszenia Burmistrza Biecza z dnia 22 lipca 2016 roku

Rusza program "Jawor"

UWAGA-
Pierwszy Stopień alarmowy ALFA

Burmistrz Biecza informuje, iż Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19. lipca br. wprowadził pierwszy stopień alarmowy ALFA oraz drugi stopień alarmowy BRAVO CRP na terytorium całego kraju, obowiązujące od dnia 20 lipca, od godziny 00.00 do dnia 1 sierpnia do godz. 23.59. Zarządzenie podpisane zostało w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w Krakowie. Zgodnie z modułem zadaniowym stopnia alarmowego „ALFA” istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń terrorystycznych i sabotażowych w miejscach dużych skupisk ludzkich oraz obiektach użyteczności publicznej.

W związku z powyższym kierujemy w stronę Mieszkańców Gminy Biecz prośbę o zachowanie zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenie, a także o zwracanie uwagi na pojawienie się nieznanych pojazdów, porzuconych paczek i bagaży na terenie obiektów publicznych oraz w obrębie większych skupisk ludności. W przypadku zaobserwowania którejkolwiek z wyżej wymienionych sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z Policją.

Rodzaje stopni alarmowych oraz sposób postępowania na wypadek ich ogłoszenia reguluje Zarządzenie nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.

W załączeniu Zarządzenie nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.Źródło -UG BieczZaproszenie na Piknik i Bieg Królewski
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH


Kochani.
W związku z Nawiedzeniem Naszej Parafii przez figurę Św. Michała Archanioła z Groty Objawień na Gargano w dniu 27 maja 2016 r o godzinie 17:30, prosimy o zachowaanie bezpieczeństwa w trakcie gromadzenia się przed Domem Strażaka w oczekiwaniu na przyjazd eskorty, jak również w trakcie procesji do Naszego Kościoła Parafialnego.

Poniżej znajdują linki do stron, gdzie można zobaczyć jak wyglądało to w innych parafiach.NIVEA od lat pielęgnuje rodzinne relacje i w pozytywny sposób aktywizuje lokalne społeczności. Do tej pory wspólnie zbudowaliśmy: 40 Podwórek NIVEA, 100 placów zabaw i wyposażyliśmy 100 szkółek piłkarskich w całej Polsce.

W tym roku zapraszamy Was do akcji, której celem będzie budowa kolejnych 40 Podwórek NIVEA. Te Rodzinne Miejsca Zabaw to idealny sposób na integracje i spędzanie czasu dla rodziców i ich pociech.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naszej akcji!

Sesja Rady Miejskiej w Bieczu

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

DZIEŃ DZIECKA

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie

Pozyskaj dotację na modernizację kotłowni i fotowoltaikę

Kochani.
Kolejną ratę podatku 
będzie można opłacić w Domu Strażaka w czwartek i piątek 
czyli 12 i 13 maja 2016 roku 
w godzinach 
                                    od godz 11:00  do godz 16:00 
                                (z przerwą od 13:00 do 14:00)


Plany modernizacji dróg publicznych ze środków funduszy europejskich czytaj więcej

Spotkanie Sołeckie 
Burmistrz Biecza oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu zapraszają
 na Spotkanie Sołeckie 
w dniu 01 maja 2016 roku ( niedziela) 
o godzinie 12:00 w Domu Strażaka w Binarowej.

Dofinansowanie budowy chodnika w Binarowej
Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o współfinansowaniu realizacji zadania budowy chodnika o długości 600m w ciągu drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków-Biecz w miejscowości Binarowa.  czytaj więcej

Program Rodzina 500 plus
Od 1 kwietnia 2016 roku w siedzibie MGOPS w Bieczu rozpocznie się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Zmartwychwstanie Pana Jezusa daje nam nadzieję na powszechne zmartwychwstanie i życie wieczne.Nam  otwiera dostęp do nowego życia i jest źródłem Naszego przyszłego zmartwychwstania. Radujmy się, więc wszyscy. Alleluja.
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy, pełnych nadziei na życie wieczne, życzą strażacy z Binarowej, oraz sołtys.  

Kochani.
I ratę podatku 
będzie można opłacić w Domu Strażaka w poniedziałek i wtorek 
czyli 14 i 15 marca 2016 roku 
w godzinach 
                                od godz 10:00 do godz 13:00
                                 oraz od godz 14:00 do godz 17:00

Przypominam wszystkim członkom OSP Binarowa o Walnym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym.
Zebranie odbędzie się dnia 13 marca  2016 roku( niedziela) o godzinie 16:00, oczywiście w Domu Strażaka. Zapraszam.XVI Sesja Rady Miejskiej w Bieczu

Ulga na wychowywanie dzieci
Ulga prorodzinna 2015 (2016)

2016-02-18
PODATKI 2016

Burmistrz Biecza informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustaw podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości.
Nowelizacja ta wprowadza zapis, że jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty (tj. 15 marca) oraz nie powstaje zobowiązanie podatkowe w przypadku kwoty nieprzekraczającej 6,00 zł.

Analiza rynków rolnych - styczeń 2016.
Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie ROLNIK
Wymiana rolników POLSKA - TEKSAS 2016.
Wypłaty płatności bezpośrednich, PROW 2014- 2020.
Plany łowieckie na całą Polskę oraz na woj. małopolskie,
wszytkie powyższe informacje znajdą Państwo w zakładce "Wiadomości z Izby Rolnej", wystarczy kliknąć tutaj.
Zapraszam do lektury. Warto.


Nakazy podatkowe
Kochani. Serdecznie dziękuję za odbiór nakazów podatkowych na rok 2016. 
Nakazy będzie można odebrać również w niedzielę 14 lutego 2016 r.w Domu Strażaka w Binarowej od godz 8:30 do godz 13:00

Za osobisty odbiór nakazów jestem Wam Drodzy Mieszkańcy niezmiernie wdzięczny, gdyż przy obecnej pogodzie, bez Waszej pomocy trudno byłoby dostarczyć je na czas.
Dziękuję.

2016-02-12
Współpraca z Radami Sołeckimi i Komitetami Osiedlowymi
Sołectwa oraz Komitety osiedlowe są jednostkami pomocniczymi dla Burmistrza Biecza. Głównym zadaniem sołectwa jest dbanie o zbiorowe potrzeby wspólnoty jego mieszkańców. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym sołtys. Rada Sołecka to ciało doradcze działające przy sołtysie, które to wspiera jego działalność i pełni rolę organu pomocniczego. Zarówno sołtysa, jak i Radę Sołecką wyłaniają stali mieszkańcy danego sołectwa w tajnym i bezpośrednim głosowaniu na zebraniu wiejskim. Zakres działania Rady Sołeckiej określony jest w statucie sołectwa.
W poszczególnych sołectwach Gminy Biecz w marcu i wrześniu 2015 roku odbywały się spotkania Burmistrza Biecza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bieczu z mieszkańcami. Poruszanymi tematami podczas zebrań były najczęściej wieloletnia prognoza finansowa Gminy, sytuacji budżetowa oraz założenia na kadencję lat 2014-2018. Omówione zostały zrealizowane, trwające i planowane w przyszłości inwestycje, a także rozważono wnioski mieszkańców danego sołectwa, którzy opowiadali o swoich potrzebach i trudnościach codziennego życia. Warunkiem sprawnego zarządzania gminą jest bezpośredni kontakt z mieszkańcami, a także właściwe rozpoznawanie oczekiwań i problemów, jakie stoją przed nimi w poszczególnych miejscowościach.
Z budżetu gminy wyodrębniono środki na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców w poszczególnych miejscowościach w ramach tzw. funduszu sołeckiego. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest Ustawa z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim. Ponadto od 2016 r. do funduszu sołeckiego dołożono dodatkową kwotę w wysokości 130 541, 93 zł. W ten sposób łącznie środki którymi dysponować będą sołectwa w 2016 r. wynosić będą 377 208,33 zł. Pozwoli to na pełniejszą realizację oczekiwań mieszkańców.
Istotą działalności Funduszu Sołeckiego jest pozyskanie i wyodrębnienie środków z budżetu Gminy, które gwarantują realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców.

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biecz w 2015 roku (łącznie 219 761, 97 zł) wraz z podjętymi inwestycjami przedstawiają się następująco:

- Sołectwo Binarowa: 24 693, 80 zł – ułożenie korytek na drodze, rozpoczęcie regulacji stanu prawnego dwóch dróg, wykonanie odwodnienia na drodze gminnej, wykonanie przepustu na drodze, rozebranie przepustu wraz ze żwirowaniem nawierzchni drogi położonej na działce, żwirowanie dróg gminnych.

- Sołectwo Bugaj: 17 176 zł – budowa studni głębinowej przy Domu Ludowym w Bugaju, wyposażenie szatni i zakup wraz z montażem desek odbojowych na sali w Domu Ludowym.

- Sołectwo Głęboka: 18 104, 44 zł – wykonanie nawierzchni przy budynku Domu Ludowego.

- Sołectwo Grudna Kępska: 21 648 zł - wykonanie nawierzchni na drodze gminnej.

- Sołectwo Korczyna: 23 697, 32 zł – wykonanie nawierzchni na drodze gminnej, zakup żwiru na drogę graniczną Korczyna-Libusza.

- Sołectwo Libusza: 24 210, 09 zł – wykonanie nawierzchni drogi.

- Sołectwo Racławice: 25 782, 13 zł – remont nawierzchni żwirowych dróg gminnych, wymiana przepustów na drodze gminnej, dofinansowanie projektu przebudowy mieszkania na przedszkole w budynku Szkoły Podstawowej w Racławicach.

- Sołectwo Rożnowice: 25 789, 80 zł – udrożnienie rowów przy drogach gminnych, naprawa nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych.

- Sołectwo Sitnica: 21 792, 38 zł – wykonanie nawierzchni parkingu przy Szkole Podstawowej w Sitnicy.

- Sołectwo Strzeszyn: 16 868, 01 zł – żwirowanie dróg gminnych, naprawa dróg gminnych remonterem, podziały geodezyjne dróg i odcinków dróg, zakup wyposażenia kuchni w budynku komunalnym, zakup kosy spalinowej dla ZSP Strzeszyn do utrzymania skarp boiska trawiastego.

Planowane wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biecz w 2016 roku:

- Sołectwo Binarowa: 40 507, 95 zł (w tym 13 502, 65 zł jako dodatkowa kwota wyodrębniona ze środków Gminy) – poprawa stanu technicznego dróg (uzupełnienie nawierzchni kruszywem i udrożnienie rowów
i przepustów).

- Sołectwo Bugaj: 29 937, 81 zł (w tym 11 979, 29 zł jako dodatkowa kwota wyodrębniona ze środków Gminy) - naprawa dróg gminnych, zakup okien do Szkoły Podstawowej w Bugaju, regulacja prawna drogi, zakup drabiny dla potrzeb Domu Ludowego, remont samochodu pożarniczego, projekt oświetlenia drogi od szkoły w stronę Sitnicy.

- Sołectwo Głęboka: 28 598, 61 zł (w tym 9 532, 87 zł jako dodatkowa kwota wyodrębniona ze środków Gminy) - remont i wykonanie nawierzchni drogowych, remont i wyposażenie kuchni „Domu Ludowego”
w Głębokiej.

- Sołectwo Grudna Kępska: 31 872, 99 zł (w tym 7 109, 13 zł jako dodatkowa kwota wyodrębniona ze środków Gminy) – wykonanie nawierzchni drogi.

- Sołectwo Korczyna: 40 505, 30 zł (w tym 13 500 zł jako dodatkowa kwota wyodrębniona ze środków Gminy) – remont chodnika wzdłuż ZSP w Korczynie, regulacja stanu prawnego dróg.

- Sołectwo Libusza: 50 505, 35 zł (w tym 23 500, 05 zł jako dodatkowa kwota wyodrębniona ze środków Gminy) – wykonanie nawierzchni drogi.

- Sołectwo Racławice: 40 505, 30 zł (w tym 13 500 zł jako dodatkowa kwota wyodrębniona ze środków Gminy) - naprawa nawierzchni żwirowych, wymiana okien w szkole, dofinansowanie do boiska sportowego

- Sołectwo Rożnowice: 40 500 zł (w tym 13 494, 70 zł jako dodatkowa kwota wyodrębniona ze środków Gminy) – remont drogi gminnej, uzupełnienie nawierzchni żwirowych, powiększenie parkingu przy ośrodku zdrowia

- Sołectwo Sitnica: 34 269, 72 zł (w tym 11 423, 24 zł jako dodatkowa kwota wyodrębniona ze środków Gminy)- żwirowanie dróg gminnych, zakupy płyt i korytek ściekowych, czyszczenie rowów, zagospodarowanie terenu koło Domu Ludowego w Sitnicy.

- Sołectwo Strzeszyn: 40 005, 30 zł (w tym 13 000 zł jako dodatkowa kwota wyodrębniona ze środków Gminy) - remont i wykonanie nawierzchni dróg gminnych, regulacja prawna stanów dróg, żwirowanie dróg, podział geodezyjny drogi, zakup lampy do oświetlenia boiska szkolnego, wiata przystankowa.

     Ponadto w Bieczu działają jednostki pomocnicze w postaci Komitetów Osiedlowych (Nr 1, Nr 2 i Nr 3). Organem uchwałodawczym Osiedla jest Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla, a organem wykonawczym Zarząd Osiedla. Na czele Zarządu stoi Przewodniczący, którego kadencja trwa cztery lata i kończy się z momentem wyborów nowych organów. Do kompetencji Zebrania Mieszkańców Osiedla należą wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców, w szczególności: uchwalenie wniosków w celu rozpatrzenia ich przez Radę lub Zarząd Miejski, podejmowanie uchwał w sprawie dysponowania środkami finansowymi przyznanymi Osiedlu, a także organizowanie wspólnych prac na rzecz Osiedla.
Przewodniczący Zarządu Osiedla zwołuje i organizuje zebrania mieszkańców Osiedla w sposób zwyczajowo przyjęty. Jego zadaniem jest m.in.: realizowanie uchwał Rady Miejskiej dotyczących Osiedla, a także umożliwienie zapoznania się z uchwałami Rady Miejskiej jak najszerszego kręgu mieszkańców. Oprócz tego wykonuje on powierzone mu przepisami prawa zadania z zakresu administracji publicznej, a raz w roku podczas Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla przedstawia informację ze swojej działalności. Z kolei Zarząd Osiedla opracowuje projekty uchwał w sprawach, które są rozpatrywane przez zebrania, występuje z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Osiedla i realizacji zadań samorządu, organizuje wykonanie uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców oraz kontroluje ich realizację, jak również współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań. Do tej pory bieckie Komitety Osiedlowe nie otrzymywały funduszy na swoją działalność, ale w roku 2016 każdy z nich otrzyma kwotę w wysokości 15 tys. zł.
Dziękuję Radom Sołeckim, Zarządowi Komitetów Osiedlowych oraz mieszkańcom z terenu Gminy Biecz za zainteresowanie sprawami Gminy oraz współpracę.Burmistrz Biecza

Mirosław Wędrychowicz

Nakazy podatkowe
Zawiadamiam mieszkańców wsi Binarowa, że
 11 lutego 2016r. (czwartek) w godzinach 
10.00 do 16.00 w Domu Strażaka w Binarowej wydawane będą nakazy podatkowe na rok 2016.

Bezpieczeństwo publiczne
W środę 10 lutego 2016 roku o godzinie 18:00 w Domu Strażaka w Binarowej odbędzie się spotkanie na temat bezpieczeństwa publicznego, zagrożeń itp.
Serdecznie zapraszamy.

AKCJA CHARYTATYWNA 
NA RZECZ 
ALEKSANDRY I JAKUBA MUSIAŁ 
Z KORCZYNY
Prosimy o wsparcie Akcji Charytatywnej na rzecz Aleksandry i Jakuba Musiał 
z Korczyny. W dniu 7 lutego 2016 r. w godz. od 7.00 do 13.00 na Placu Kromera 
w Bieczu oraz przy wejściu do Kolegiaty Bożego Ciała od strony Barbakanu zorganizowana zostanie sprzedaż ciast z której dochód przeznaczony będzie na leczenie dziesięciomiesięcznej Aleksandry i trzyletniego Kubusia. 
Aleksandra urodziła się w 35 tyg. ciąży z bardzo rzadką wadą genetyczną aberracją chromosomową, która przejawia się m.in. deformacją czaszki, dłoni i stóp, opóźnionym rozwojem psychoruchowym, niskim przyrostem masy ciała i wzrostu. Rekonstrukcja palców jest niezbędna do jak najlepszego funkcjonowania 
w przyszłości. Tylko częsta i systematyczna rehabilitacja może wystymulować szybszy rozwój. 
Natomiast Kuba urodził się w 29 tygodniu ciąży bez oddechu, przez długi czas oddychał za niego respirator. Wcześniactwo, dysplazmia oskrzelowo-płucna spowodowały przewlekłą chorobę dolnych i górnych dróg oddechowych, opóźniony rozwój mowy, rozwój sensoryczno-wzrokowy. Dzieci są pod stałą opieką lekarzy specjalistów głównie w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.
Zachęcamy do wsparcia finansowego leczenia dzieci wpłacając dowolną kwotę na poniższy numer bankowy:
85 1160 2202 0000 0001 9214 1142
Wpisując w tytule: Aleksandra i Jakub Musiał.
Można również przekazać 1% podatku. Wystarczy, że wypełniając deklarację PIT wpiszą Państwo następujący numer KRS 0000387207, a w celu szczegółowym: Aleksandra i Jakub Musiał.
Prosimy o wsparcie Akcji Charytatywnej i wpłacanie pieniędzy do puszek w dniu 
7 lutego 2016 r. 


Sesja Rady Miejskiej w Bieczu

XV Sesja Rady Miejskiej w Bieczu w dniu 25 stycznia 2016 roku
2016-01-19

Wstępny nabór wniosków w ramach Programu Ryś - termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Wnioski można składać za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Bieczu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia 29 stycznia 2016 r. czytaj całość


Informacja o kalendarzach z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Biecz, iż dostępne są kalendarze z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych miejscowości Gminy.


Ważne zmiany w ustawie o systemie o światy

Obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia.

Spotkanie dotyczące szkód łowieckich
W ostatnim okresie rolnicy doświadczają coraz dotkliwiej skutków szkód łowieckich, zwłaszcza powodowanych przez dziki. Szkody, wyrządzane przez te zwierzęta stanowią coraz większy problem ekonomiczny nie tylko dla rolników, poprzez niszczenie efektów ich pracy, ale też dla kół łowieckich, zobowiązanych na mocy art.46 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie ( j.t. Dz.U. z 2013 r., poz.1226), do wypłacania odszkodowań za wyrządzone szkody w uprawach i płodach rolnych.

W związku z powyższym wdniu 19 stycznia 2016 roku o godz. 10-tej w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Bieczu, ul. Rynek 20 odbędzie się spotkanie mające na celu omówienie i wyjaśnienie kwestii dotyczącej postępowania o odszkodowania w przypadku wyrządzonych szkód przez zwierzynę, a także innych zagadnień związanych z problematyką łowiecką. W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Polskiego Związku Łowieckiego z Nowego Sącza.
Zapraszam do udziału w spotkaniu.


Odpady komunalne na terenie Gminy Biecz - co powinniśmy wiedzieć

Od połowy 2015 roku został uporządkowany system odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Biecz.
2016-01-14

Analiza rynków rolnych na dzień 31 grudnia 2015 r.

Prawo łowieckie - zmiany

Krajowa Rada Izb Rolniczych zaprasza na zimowisko w Kościelisku (Narty-Snowboard)!

Mieszkańcy/ rolnicy ubezpieczeni w TUiR WARTA S.A. w celu kontynuacji ubezpieczenia OC oraz mienia w gospodarstwie rolnym na 2016 rok, mogą opłacić Polisy u sołtysa.
Proszę wcześniej zadzwonić, aby upewnić się czy jestem. 
05-01-2016


Zaproszenie dla Rolników
Sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych wszelkiego rodzaju, w tym przetwórstwa domowego.

Fundacja "Partnerstwo dla Środowiska" z Krakowa zaprasza rolników i drobnych przetwórców z Gminy Biecz do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 8 stycznia 2016 roku (piątek) w Starostwie Powiatowym w Gorlicach (sala 104) o godzinie 13:00.

Kochani.
Niech Święta Bożego Narodzenia będą pełne miłości, nadziei, radości i błogosławieństwa Bożego. Niech nie będą tylko symbolem, ale rzeczywistą odnową Naszych serc, w szczęśliwym Nowym Roku. 

W powrocie do normalności, kolej na... kolej.
Połączenia kolejowe wracają na nasz teren  czytaj więcej w serwisie haloGORLICE
lub 


Czy ktoś wreszcie zadba o Nasze bezpieczeństwo?!

Czy jak zwykle skończy się tylko na słowach i obietnicach?
Dzisiaj chyba padł rekord w ilości zdarzeń na tym niebezpiecznym odcinku drogi.
Samochody mają utrudniony przejazd, a gdzie miejsce dla pieszych? 
Myślę, że większy komentarz jest zbędny?
07-12-2015


Serwis Halo Gorlice podaje: " Uwaga! Tajemniczy nieznajomy czy porywacz?" czytaj więcej.

Kochani, jeśli w ubiegły piątek tj. 20 listopada 2015 roku, nie odebrałem od kogoś telefonu lub nie oddzwoniłem, albo też nie odpisałem na sms-a, to bardzo za to przepraszam. Jak wiecie, było trochę zamieszania i bardzo dużo telefonów i wiadomośi sms w jednym czasie, dlatego nie byłem poprostu w stanie wszystkim odpisać lub oddzwonić do każdego. 
Natomiast jesli ktoś z mieszkańców chciałby dostawać informację na telefon w postaci sms-ów, to bardzo proszę napisać poprostu sms-a na mój numer i zgodzić się na otrzymywanie takih informacji. Czasem są to sprawy mniej ważne, czasem warto na nie zwrócić uwagę. Myślę, że już pod koniec najbliższego tygodnia będzie dosyć istotna wiadomość dla Naszych mieszkańców do przekazania. 
Pozdrawiam- Wasz Sołtys.
21-11-2015

IV rata podatku
IV rata podatku będzie możliwa do zapłaty w Domu Strażaka w Binarowej w dniach:13-14 listopada 2015r. (piątek, sobota) w godz. 12:00 - 15:00 

"Sprawa poprawy bezpieczeństwa w Gminie Biecz to temat priorytetowy dla (...) – Burmistrza Biecza ..." Czyżby?


           
 List od dzieci i młodzieży z Binarowej czytaj więcej
My, mieszkańcy Binarowej, liczymy na to, że budowa chodnika nie będzie już odkładana w czasie.
2015-11-09Spotkanie dotyczące szkód łowieckich czytaj więcej

Młodzi artyści, zaproszenie na warsztaty czytaj więcej.Program Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych czytaj więcej.

I stało się...
Decyzją Burmistrza Biecza ( nie moją), wieża strażacka została zniszczona ( pocięta na kawałki) i usunięta!!?
Więcej aktualizacji w miarę mojego powrotu do zdrowia.
06.10.2015Zaproszenie na Odpust ku czci św. Michała Archanioła

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
IMGW PIB OSTRZEGA:WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANÓW OSTRZEGAWCZYCH. PUNKTOWO ALARM 2 STOPNIA zlewnie:Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie) od 10:30 25,09 do 08:00 27,09,2015.


Św. Krzysztofie, pomóż Nam

Bo władze narazie nie dają rady..?
Kochani.
W związku z Waszymi uwagami dotyczącymi problemów z dostępem do drogi głównej przez ponad 50 gospodarstw, spowodowanych zalaniem jedynej możliwej drogi obok Domu Strażaka, postanowiłem poinformować Was, że obecny stan na tym odcinku drogi nie jest spowodowany z mojej winy.Jestem i byłem spośród tych, którzy przestrzegali, że powyższa inwestycja ( mówiąc najdelikatniej) nie jest do końca dobrze przemyślana. Jeśli przy projektowaniu nie wzięto pod uwagę, iż takie rzeczy mogą się zdarzyć, to w trakcie trwania prac, podczas opadów deszczu widać było wyraźnie naturalne cieki wodne i co się wydarzy gdy ich zmienimy. 


W  sprawie utrudnionego dostępu do drogi głównej interweniowałem już do Urzędu Gminy w dniu 06 sierpnia br. ( pismo można pobrać w załączniku). W sprawie kałuży w dniu 04 września br.( patrz obok, inwestycje XXI wieku).
Sprawa jest "rozpatrywana". Póki co, My i Nasze dzieci, musimy brnąć w wodzie, pod rusztowaniem!!? Nie jest to bezpieczne i wiem, że Wasza cierpliwość też się już kończy. Jeśli w ciągu najbliższych dni sprawa nie rożwiąże sie pozytywnie, to niestety ze względów bezpieczeństwa pewnie zmuszeni będziemy podjąć inne "środki zaradcze".

Nie drwię ze Świętego Krzysztofa, lecz proszę go o pomoc.
Nie jestem sędzią i nikogo nie chcę osądzać za tak niekorzystny i niebezpieczny dla Nas i dla środowiska stan rzeczy. Powyższy wpis nie jest też moją krytyką w stronę osób bądź instytucji, które zleciły i wykonują inwestycję. Natomiast MAM PRAWO SIĘ BRONIĆ PRZED ZARZUTAMI W MOIM KIERUNKU, JEŚLI NIE JESTEM WINNY,  co niniejszym czynię. 

Pozdrawiam, Wasz sołtys.

ZEBRANIE SOŁECKIE
Sołtys wraz z Radą Sołecką zapraszają Mieszkańców Sołectwa Binarowa na zebranie wiejskie, które odbędzie się 
13 września 2015 r. (niedziela) o godzinie 12:00 w Domu Strażaka w Binarowej.
 W programie:
- fundusz sołecki na rok 2016
-sprawy bieżące.

W zebraniu weźmie udział Burmistrz Biecza oraz kierownicy poszczególnych referatów.

PRZYJDŹ, ZDECYDUJ NA CO PRZEZNACZYĆ NASZE PIENIĄDZE.

III rata podatku
III rata podatku będzie możliwa do zapłaty w Domu Strażaka w Binarowej w dniach:
8.9 września 2015r. (wtorek, środa) od godziny 9:00 do godziny 12:00
oraz 10 września 2015 r. (czwartek) od godziny 15:00 do godziny 17:30
Podatek można wpłacać również u sołtysa do dnia 15 września 2015 r.


W miesiącu sierpniu, dziękujemy Panu Bogu za plony. 

Wszyscy cieszymy się z obfitości pokarmów, jakie udało nam się zebrać w wyniku ciężkiej, wielomiesięcznej pracy. Normalne i naturalne to zachowanie, no bo jakże nie cieszyć się w takiej chwili?

Jednak, kiedy umilkły już dźwięki muzyki a huczne dożynki przeszły do historii, zastanówmy się, dlaczego?
-im więcej chleba mamy, tym więcej ludzi głoduje?
-im więcej maszyn i urządzeń pomaga nam w pracy i znacznie ją przyspiesza, tym więcej pracujemy w niedziele i święta?
-im więcej towarów i sklepów mamy, to zakupy robimy w niedzielę zmuszając przez to innych do pracy?
Niech, więc te trzy pytania będą Naszą refleksją, abyśmy za rok umieli już sobie odpowiedzieć:
- czy uszanowałem prawo drugiego człowieka do świętowania? 
- czy skorzystałem ze święta ja i moja rodzina?
- czy pomogłem drugiemu, aby i jemu nie zabrakło chleba?
 Nie tylko tego w ziemskim wymiarze.

Dziękuję rolnikom i delegacjom z wieńcami dożynkowymi, za to, że dzięki Wam na stołach nie zabraknie nam chleba i za Waszą postawę w podziękowaniu Bogu za plony. 
Zapraszam na relacje z tych wydarzeń.
nasza delegacja zaczyna występ w 9 m 26 s.2015-08-11
Komunikat w sprawie suszy
Z powodu trwającej suszy oraz znacznego obniżenia poziomu wód gruntowych.....


2015-08-11
Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej
Niedobory lub braki wody w indywidualnych studniach gospodarskich


Sobota i niedziela w Binarowej
Sobota 08 sierpnia 2015
Plenerowe kino letnie w Binarowej.
Zapraszamy na seans filmowy w plenerze.
Binarowa - plac przy kościele 8 sierpnia 2015 r. godz. 21.00
Zabierz rodzine, zaproś sąsiadów, spakuj ulubione przekąski i odpocznij chwile po tygodniu ciężkiej pracy, w otoczeniu Naszego ślicznego kościólka. 
Niedziela 09 sierpnia 2015

Wszystkie atrakcje oczywiście za darmo.
Kochani?! Ale w niedzielę nie zapomnijmy o mszy św.


W odpowiedzi na...
03.08.2015


10.07.2015

Kochani, jeśli chcecie ostatni raz zobaczyć wieżę strażacką koło Domu Strażaka w Binarowej, to macie mało czasu.

 Zostanie ona „ zdemontowana za pomocą koparki” ( jak poinformowali mnie wykonawcy robót), i prawdopodobnie nie będzie już się nadawać do dalszej eksploatacji. 
„Demontaż” nastąpić ma w piątek, 30 lipca 2015 r. ( jutro).

Niniejszym oświadczam, że decyzja o „demontażu” wieży NIE NALEŻY DO MNIE.

Decyzja straży pożarnej, jak również mieszkańców, z którymi przeprowadzałem konsultacje społeczne była taka, aby wieża pozostała na obecnym miejscu. Ochotnicza Straż Pożarna nadal ma na wyposażeniu węże, które wymagają suszenia. Niestety w ostatnim okresie jest to niemożliwe.
Wyrażając moją i Waszą opinię Drodzy Państwo i Druhowie strażacy, dowiedziałem się, że trzeba być „nielogicznym” albo mieć „źle poukładane klepki w głowie”, ażeby upierać się przy obecnej lokalizacji wieży nad rzeką.
Kochani, nie ma innej możliwej lokalizacji wokół Domu Strażaka z braku wystarczającej ilości miejsca, natomiast wieża, gdy była budowana, możliwy był objazd dookoła nawet wozem strażackim.

To nie wieża maszeruje w stronę rzeki, tylko rzeka w skutek ludzkiej ingerencji niebezpiecznie zbliża się w stronę Domu Strażaka, wieży i drogi.

Strażaków nikt o zdanie nie pytał. Tracimy wieżę i cennych kilka miejsc parkingowych w centrum miejscowości.

Wobec powyższego, oraz wobec braku konsultacji ze stroną strażacką na etapie projektowania regulacji rzeki ( dzisiaj jest za późno na dywagacje), oraz zapewnień komisji ws. rzeki w miesiącu kwietniu br., iż wieża pozostanie na obecnym miejscu, jest przesłanka aby powiedzieć, że „ dobra osobiste Ochotniczej Straży Pożarnej w Binarowej zostały naruszone”.

Z narażeniem się na wszystko, w tym również na brzydkie słowa- Wasz Prezes OSP Binarowa oraz sołtys Binarowej.
Podobno w miejscu wieży nie da się przesunąć odrobinę koryta rzeki?!
Kurs operatorów - wózki widłowe

Pobierz pliki, Informacje na temat Kursu na wózki widłowe


2015-07-23
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 64
Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/2
Obszar: województwo małopolskie
Ważność (cz. urz.): od godz. 14:00 dnia 23.07.2015 do godz. 24:00 dnia 23.07.2015
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie opady gradu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%): 80%
Dyżurny Operacyjny
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego /-/ Anna Lesiak

2015-07-21
Uwaga na barszcz Sosnowskiego

2015-07-20
Informacja dla mieszkańców Gminy Biecz
Termin składania oświadczeń w sprawie sposobu zagospodarowania nieczystości ciekłych zostaje przedłużony do dnia 14 sierpnia 2015 roku.

Wypełnione oświadczenia należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieczu, ul. Rynek 1 pok. nr 2 lub w Referacie Rolnictwa Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej, ul. Rynek 20 pok.nr 12.
Przedmiotowe oświadczenia są niezbędne do uzupełnienia prowadzonej przez Gminę bazy ewidencyjnej.
Druk oświadczenia można pobrać poniżej, lub u sołtysa.

Pobierz pliki


2015-07-08
Zgłoszenia dotyczące braku wody w gospodarstwach domowych
W związku z prognozowana suszą hydrologiczną na terenie województwa małopolskiego Burmistrz Biecza zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Biecz o zgłaszanie problemów z ewentualnym brakiem wody w gospodarstwach domowych do Sołtysów i Przewodmiczących Komitetów Osiedlowych. Zgłoszenia są przyjmowane również w Urzędzie Miejskim w Bieczu, tel. 13 4471113 wew. 35 lub pod adresem mailowym: z.kryzysowe@biecz.pl

2015-07-17
Ostrzeżenie meteorologiczne
Zjawisko: Upał

Stopień zagrożenia: 1
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych
Obszar: województwo małopolskie
Ważność: od 2015-07-17 12:00:00 do 2015-07-19 20:00:00
Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: Brak.
Czas wydania: 2015-07-16 06:35:00Synoptyk: Szymon Pysz


Kino plenerowe w Strzeszynie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieczu, Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Strzeszyn oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzeszynie zapraszają na KINO LETNIE w STRZESZYNIE 11 lipca 2015 r., godz. 21.30.

Film "Polski Liwiusz" na bieckim Rynku!
Zapraszamy na plenerową projekcję filmu "Polski Liwiusz"!

Opowiadający o Marcinie Kromerze film, w którym w rolę narratora wcielił się znakomity Tomasz Kot, wyświetlony zostanie na Rynku w Bieczu, 10 lipca br. o godz. 21.30.

Nieodpłatny odbiór worków
Właściciele nieruchomości którzy zadeklarowali segregację odpadów komunalnych
proszeni są po nieodpłatny odbiór worków na segregowane odpady od dnia 15 czerwca br. w Domu Strażaka w Binarowej.W celu uzgodnienia terminu odbioru proszę dzwonić
 pod nr.
 tel 510 142 568

2015-06-25
Zmarł Jacek Mleczak Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu czytaj całość


Zaproszenie na Sesje
 Rady Miejskiej 


Kolejne bezpłatne lekcje muzyki
(ostatnie już wtym roku szkolnym)
Zapraszamy dzieci i młodzież na ostatnie już w tym roku szkolnym BEZPŁATNE zajęcia muzyczne [GITAROWE], zajęcia odbęda się w Domu Strażaka w Binarowej w dniu 29.06. 2015r. (poniedziałek) o godz. 16.15
Zapraszają- radny, rada sołecka, sołtys.

Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne - opracowania dotyczące zagrożeń powodziowych czytaj całość


Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. czytaj więcej

Ankieta na temat służby zdrowia- wyniki.

trwa ladowanie... WstawDodatek

Gdzie i kiedy Msza Święta

Jeśli nie zdążysz do swojej parafii w trakcie wkacji.


Klub Samopomocy „Dialog” w Binarowej.

Kino Farys w Bieczu 

Trudniej o dotacje na zakup maszyn rolniczych

Ubezpieczenie upraw rolnych w TUW "TUW" - wiosna 2016

Kompleksowa i wszechstronna oferta dobrowolnego ubezpieczenia - Bezpieczna Zagroda

Inwestycyjne kredyty preferencyjne 


Dotacja dla Gminy Biecz na osłonę osuwiskową ( jest nadzieja na zabezpieczenie Naszego cmentarza) czytaj więcej

Pobierz pliki

Pobierz plikiOdprawa przed zimą czytaj więcej2015-09-22
Konferencja podsumowująca Projekt ˝Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Biecz˝
Zapraszam mieszkańców Gminy Biecz na Konferencję podsumowującą realizację Projektu pn. "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Biecz" ....


2015-09-10
ZMIANA PRZEZNACZENIA GRUNTÓW
osoby które dotychczas nie wnioskowały o zmianę przeznaczenia swoich działek na tereny budowlane, przemysłowe, usługowe, leśne itp. mogą jeszcze składać pisemne wnioski do dnia 30 września bieżącego roku

Iwestycje XXI wieku!?
Przed wjazdem na drogę wojewódzką, umyj buty i koła samochodu. 
!?
A słońce sobie lśni...
w kałuży.

                 2015-06-28
Plenerowe KINO letnie w sezonie 2015!
Kino "Farys" w Bieczu zaprasza do wakacyjnego plenerowego kina letniego.czytaj całość.

ODSZKODAWANIE ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ DZIKI czytaj więcej

Pobierz pliki


W miejscowości BINAROWA – Odbiór odpadów
 niesegregowanych co dwa
tygodnie w czwartek oraz odpadów 
segregowanych co cztery tygodnie w
czwartek wzdłuż następujących dróg:
główna droga 980
droga „Binarowa - Granica do Święcan"
droga „Wygon Od Nadola"
droga "Lechowe Potoki"
droga „Binarowa Stara Droga" łącznie z „Drogą Na Maślakowice"
droga „Binarowa - Wygon" wraz z odnogą „Wygon na las"
droga „Na Kopę" następnie „Zielona Ulica"
droga „Binarowa - Jurusiowe Potoki"
droga „Binarowa - Szarowicza Pola"
doga „Górny Gościeniec"
droga „Na Kamieniec"
droga „Racławice – Biecz"
Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych:
08, 22 stycznia
05, 19 lutego
05, 19 marca
02, 16, 30 kwietnia
14, 28 maja
11, 25 czerwca
09, 23 lipca
06, 20 sierpnia
03, 17 września
01, 15, 29 października
12, 26 listopada
10, 24 grudnia
Odbiór odpadów komunalnych segregowanych:
08 stycznia
05 lutego
05 marca
02, 30 kwietnia
28 maja
25 czerwca
23 lipca
20 sierpnia
17 września
15 października
12 listopada
10 grudnia
Dla Strażaków i nie tylko
Dla rolników i nie tylko

Odbiór odpadów w 2017 roku
W miejscowości BINAROWA – Odbiór odpadów niesegregowanych i odpadów
biodegradowalnych co dwa tygodnie w czwartek oraz odpadów segregowanych
co cztery tygodnie w czwartek wzdłuż następujących dróg:
główna droga 980
droga „Binarowa - Granica do Święcan"
droga „Wygon Od Nadola"
droga "Lechowe Potoki" (część)
droga „Binarowa Stara Droga" łącznie z „Drogą Na Maślakowice"
droga „Binarowa - Wygon" wraz z odnogą „Wygon na las"
droga „Na Kopę" następnie „Zielona Ulica"
droga „Binarowa - Jurusiowe Potoki"
droga „Binarowa - Szarowicza Pola"
doga „Górny Gościeniec"
droga „Na Kamieniec"
droga „Racławice – Biecz"
Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i odpadów
biodegradowalnych:

05, 19 stycznia
02, 16 lutego
02, 16, 30 marca
13, 27 kwietnia
11, 25 maja
08, 22 czerwca
06, 20 lipca
03, 17, 31 sierpnia
14, 28 września
12, 26 października
09, 23 listopada
07, 21 grudnia
Odbiór odpadów komunalnych segregowanych:
05 stycznia
02 lutego
02, 30 marca
27 kwietnia
25 maja
22 czerwca
20 lipca
17 sierpnia
14 września
12 października
09 listopada
07 grudniaW miejscowoś
ODBIÓR ODPADÓW
W miejscowości BINAROWA – Odbiór odpadów niesegregowanych
i biodegradowalnych co dwa tygodnie w czwartek oraz odpadów segregowanych co cztery tygodnie w czwartek wzdłuż następujących dróg:
główna droga 980
droga „Binarowa - Granica do Święcan"
droga „Wygon Od Nadola"
droga "Lechowe Potoki"
droga „Binarowa Stara Droga" łącznie z „Drogą Na Maślakowice"
droga „Binarowa - Wygon" wraz z odnogą „Wygon na las"
droga „Na Kopę" następnie „Zielona Ulica"
droga „Binarowa - Jurusiowe Potoki"
droga „Binarowa - Szarowicza Pola"
doga „Górny Gościeniec"
droga „Na Kamieniec"
droga „Racławice – Biecz"

Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych: 
07, 21 stycznia
04, 18 lutego
03, 17, 31 marca
14, 28 kwietnia
12, 27 maja
09, 23 czerwca
07, 21 lipca
04, 18 sierpnia
01, 15, 29 września
13, 27 października
10, 24 listopada
08, 22 grudnia

Odbiór odpadów komunalnych segregowanych:
07 stycznia
04 lutego
03, 31 marca
28 kwietnia
27 maja
23 czerwca
21 lipca
18 sierpnia
15 września
13 października
10 listopada
08 grudnia     2015-06-25
Informacje o układzie 
komunikacyjnym Gminy Biecz
Sieć drogowa na terenie Gminy Biecz liczy 186 km, w jej skład wchodzi 155 ciągów drogowych, z czego 65 stanowią drogi publiczne, a 90 odcinków to drogi wewnętrzne 
czytaj całość2015-06-26
Realizacja prac w 

ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

W ramach pozyskanych przez Burmistrza Biecza środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 3 844 000,00 zł na terenie Gminy Biecz przeprowadzone zostaną następujące inwestycje czytaj całość.


Kreator www - przetestuj za darmo